Fűzd magad 2

Folytatódik a gyöngyfűző klub

Bővebb információért kattints a képre!

gyöngyös plakát 2

 

Őszi papírgyűjtés

Várjuk a papírt és a segítőket!

2017. október 5-én 7.30-16.30-ig
tartjuk őszi papírgyűjtésünket.
Segítő szülőket várunk a konténeres pakoláshoz.

papirgyujtes

 

Jövő iskolája

NBT logo

Jövő iskolája a Béke utcában
bűnmegelőzési modellprojekt
megvalósítása

A Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének 2017 júniusában benyújtott „Jövő iskolája a Béke utcában” című egyedi támogatási kérelme alapján támogatást nyert bűnmegelőzési projekt megvalósítására.

A támogatás összege:                            7.700.000 Ft

A támogatás intenzitása:                         100%

A projekt megvalósulásának időszaka:     2017.07.01 – 2018.01.31.

A Béke Utcai Általános Iskolát támogató civil szervezetként aktív szerepet kívánunk betölteni az intézménybe járó tanulók és családjuk védelme érdekében. A projekt keretében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakmai ajánlásait valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia prioritásait és intézkedéseit figyelembe véve, olyan program kidolgozására és bevezetésére vállalkozunk, amelynek segítségével újszerű köntösbe bújhat az iskola nevelési-oktatási tevékenysége.

A projekt során megvalósuló bűnmegelőzési tevékenységek:

Bűnmegelőzés az iskolában - akkreditált pedagógus továbbképzés

2017.08.29-31. között „Bűnmegelőzés az iskolában” című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen vettek részt osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok, valamint az iskolapszichológus. A képzést a Bűnmegelőzési Központ valósította meg, melynek segítségével a résztvevők elméleti és gyakorlati szinten egyaránt naprakészek lettek a témában, megismerték a Prevenciós médiatár tartalmát, és mintát kaptak annak használatához, hogy hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek átadásához, oktatásához.

Családi nap a Béke utcában:

2017.09.16-án, szombaton, hagyományainkhoz híven családi napot tartottunk. Idén a rendezvény egyben a projekt nyitórendezvénye, valamint alapítványunk fennállásának 25 éves évfordulójának ünnepe volt. A délután kezdődő program során 13 és 14 óra között sajtótájékoztató keretében bemutattuk a projektet, 14 és 20 óra között pedig zenés, sportos, táncos, kézműves és egyéb színes programokkal vártuk a családokat és az érdeklődőket.

Kültéri kondipark kialakítása

Tanévnyitónkra elkészült udvarunkon a szabadtéri kondipark. A beruházásnak köszönhetően 4 új sporteszközzel bővültünk. Célunk volt, hogy hasznos, szabadidő eltöltésére alkalmas modern közösségi teret hozzunk létre, amely fejleszti a szociális kompetenciákat és egyéni készségeket, formálja az önbecsülést és a társas kapcsolatokat.

Xbox Kinect beszerzése szabadidős sportolási célokra

2017 októberétől

Az Xbox Kinect beszerzésével célunk, hogy úgy csempésszünk mozgást az életükbe, hogy közben kedvenc szabadidős tevékenységüket végzik. A közös játékélmények hatnak a társas kapcsolataikra, pedagógusi irányítás mellett fejlődik a szocializációjuk.

Kerámia-mánia: kerámiakészítő műhely és szakkör

2017 októberétől

A szakkör célja, hogy az alapoktól tanítsa meg a kerámiatechnikákat - különböző kultúrák érintésével - az ősi marokedénytől a szoborkészítésig. Ugyanakkor a rajz és művészettörténeti órákhoz is szervesen kapcsolódjon, kiegészítve az ott bemutatott témákat. Az alkotásnak ez a formája elmélyültséget és kifinomultságot feltételez, ezért hatékony módszernek tartjuk arra, hogy a gyerekek kikapcsolják magukat a hétköznapok nehézségeiből, értelmes elfoglaltságot találjanak az iskolai órák után.

Fűzd magad az ékszered! - gyöngyfűző klub

2017 októberétől

Ez a foglalkozás szintén elmélyült munkát, koncentrációt igényel, az önálló alkotás eredménye pedig, amikor a gyerekek már hordják a saját maguk által készített ékszereket, önbizalmat ad. A közvetlenebb ismeretség elősegíti, hogy a későbbiekben a diákok vagy a szülők nagyobb bizalommal forduljanak a pedagógusokhoz problémáik megoldása ügyében.

Táncház: út a harmóniához

2017 októberétől

A táncot mint módszert szeretnénk bevezetni, hiszen fejleszti a gyermekek képességeit (ön- és társadalomismeretet, együttműködést, mozgáskoordinációt, fantáziát, viselkedést). Egyszerre jelent tehetséggondozást és fejlődést. A tánc által a társas kapcsolatok elmélyülnek, az elfogadás is könnyebbé válik.

Drámapedagógiai szakkör

2017 októberétől

A foglalkozás célja a művészet nyelvén megszólítani a gyerekeket, illetve teret adni nekik, hogy a drámajátékok során kifejezhessék önmagukat, felszínre hozva értékeiket, önbizalmukat, szociális érzékenységüket. Kiemelt cél a deviáns magatartású vagy hátrányos helyzetű tanulóink bevonása a foglalkozásokba.

Állandó kiállítás rendezése

2017 októberétől

A paravánok az iskolai közösségi szemléletformálásnak a hatékony eszközei lesznek, melyek által mind egymásnak, mind pedig a nyilvánosságnak prezentálni tudjuk a projekt eredményeit: az egyéni és a csoportos sikereket, s nemcsak a projekt időszakában, hanem a fenntartási időszakban is. A tanulók, a pedagógusok alkotásai mellett a szülők munkájának bemutatására is lehetőséget adunk.

Nézz és láss! - filmklub

2017 októberétől

A filmek vetítése során a fokozatosság elvét igyekszünk követni, mely szerint könnyedebb filmeken keresztül próbáljuk a diákokkal elsajátíttatni azokat a szempontokat, amelyek a film mondanivalójának megfejtésében segítenek. Ezen kívül a kulturált véleménynyilvánítás tanítása valamint a vitakészség fejlesztése is a könnyedebb filmek során valósítható meg.

Könyvtár(s) olvasóklub

2017 októberétől

A könyvállomány bővítésével a sport, a művészet és a játék témakörei mellett a természettudományok, az alkalmazott tudományok, a földrajz és a történelem ismereteinek irányába szeretnénk terelni a diákok érdeklődését. Alsó tagozatos tanulóink különösen fogékonyak az olvasásra. A könyvtár fejlesztésével és a még gyakoribb könyvtárhasználati programok tartásával szeretnénk jó szokásaikat rögzíteni.

 

Ismerkedés a természet törvényeivel

Természettudományos délelőtt a felső tagozaton

Életképek a szeptember 22-én rendezett programokról.

 

2017-09-22 Természettudományos délelőtt

 

Idén is lesz Szülők Klubja

A gyermekkor és a kamaszok problémáiról

Tisztelt Szülők!
Októbertől ismét indul a Szülők Klubja! Várjuk Önöket a soron következő alkalomra, ami október 19-én 17:00-tól kerül megrendezésre. Témajavaslataikat a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre várjuk!

 

Képtalálat a következőre: „családi problémák”

 

maszk

2018. február 23. péntek
Alfréd, Mirtill

Holnap
Mátyás, Jázmin
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

NBT logo

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth