Oktatási arculatunk (beiratkozás)

Utoljára módosítva: 2017. március 16. (csütörtök) 14:35

Bemutatkozunk

A Béke Utcai Általános Iskola Szeged belvárosi iskolája. Jelenleg 19 osztályt működtetünk; napközis és tanulószobai csoportjaink száma 9.

Az első osztályokban különböző, de hagyományosnak tekinthető hangoztató-elemző-összetevő módszer szerint történik az oktatás. Az osztályok munkáját esztétikus, a gyermekekhez közel álló, az olvasást megszerettető tankönyvcsalád segíti.

Intézményünkben hagyományosan 2 tantárgy emelt szintű oktatása folyik:

  • matematika
  • német nyelv

 

Választható oktatási formák iskolánkban:

  • 3. évfolyamtól emelt szintű német nyelvoktatás,
  • 4. évfolyamtól „normál” óraszámú német vagy angol nyelvoktatás,
  • 5. évfolyamtól emelt szintű matematikaoktatás a 4. évfolyamtól vállalt „normál” óraszámú német vagy angol oktatás mellett.

Az emelt szintű oktatáson túl tradíciónk anyanyelvi oktatásunk nyelvi-kommunikációs készséget fejlesztő szemlélete. A kommunikáció a mindennapi élet kulcsfontosságú területe, az esélyteremtés lehetőségének, a műveltségnek és a tudásnak eszköze és eredménye egyszerre.

A kommunikációs kultúra kialakítását könyvtárunk használatával mint az információáramlás legfontosabb bázisával, valamint az 5. osztálytól induló informatika oktatásával erősítjük, ami jól felszerelt szaktantermünkben történik.

Lehetőség van órarenden kívül a szerb nyelv felvételére.

Valamennyi szaktárgy alapvető feladatának tekinti a tehetséggondozást. A tanórai munkát képességfejlesztő foglalkozások egészítik ki.

A tananyagban lemaradó tanulók felzárkóztatása, segítése egyéni foglalkozásokon, korrepetálásokon valósul meg.

A szülők igénye szerint alsó tagozatosainknak napközit, felsőseinknek pedig tanulószobai foglalkozást biztosítunk.

Iskolánk énekkara évről évre kiváló minősítést szerez.

A HAMMIDO művészeti iskola teremt lehetőséget a gyermekeknek a tanítás után a művészetekkel való foglalkozáshoz.

Az elmúlt tanévben elballagó nyolcadikosaink továbbtanulási adatai:

A tanulók

74,5%-a gimnáziumba
21,6%-a szakközépiskolába
3,9%-a szakiskolába nyert felvételt.


Szeretettel várjuk az iskolánkat választó szülőket és leendő tanítványainkat.

 

nonap

2018. március 21. szerda
Benedek, Napsugár

Holnap
Beáta, Izolda, Lea
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

matalent

NBT logo

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth