Máskor szól a csengő!

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 04. (hétfő) 08:18

Változik a csengetési rend

Csengetési rendünk 2017. 09. 04-től az alábbiak szerint módosul. Kapcsolódó kép

0. óra - 07:15 – 08:00

1. óra - 08:05 – 08:50

2. óra - 09:05 – 09:50

3. óra - 10:05 – 10:50

4. óra - 11:05 – 11:50

5. óra - 12:05 – 12:50

6. óra - 13:00 – 13:45

7. óra - 14:05 – 14:50 (énekkar, egyéni foglalkozások, tömegsport)

8. óra - 15:00 – 15:45 (DSD, fejlesztő foglalkozás)

 

A márciusi forradalom hőseire emlékeztünk

Utoljára módosítva: 2017. március 16. (csütörtök) 09:00

 Mozgalmas műsorral készültek tanulóink

Képek az ünnepélyről

2017-03-10 Ünnepély

Az ünnepély videója

A Szeged Tv riportja a műsorról

 

Iskolánk Szülői Szervezete

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 13. (szerda) 23:22

Szülői munkaközösség
(2017/2018-as tanév)

A Szülői Szervezet választmányának elnöke: Huszár Ágnes This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alsó név elérhetőség
1. a Dr. Bugyáné dr. Jenei Antónia This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Siha Tamás This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
b Kissné Gyuris Patrícia This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Könnyéné Czövek Gabriella This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lakatos Gabriella This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.

a

Furák Andrea This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Milutinovic Curcin Suzana This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b

Kakuszi Klára This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Varró-Drágán Nelli This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.

a

Gelczné Gombos Ágnes This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mijatovic Tímea This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b

Siha Tamásné Bodnár Anikó This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Szabó Melinda Angelika This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.

a

Kocsis Mónika Mária This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Kovács Dobák Anita This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b

Határ Zsuzsanna This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Tóthné Bereczky Diána This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

felső név elérhetőség
5. a Terhes Ágnes This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jánosiné Canjavec Judit This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
b Békési Beatrix This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Halász Katalin Judit This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
c Csomor Magdolna This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lőrinczné dr. Karai Krisztina This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6.

a

Lőrinczné dr. Karai Krisztina This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Palotás Angéla This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b

Czövek Gabriella This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Kocsis Mihály This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7.

a

Bíró Ilona This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Zupkóné Koller Szilvia This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b

Büky Beáta Éva This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gügyéné Méreg Melinda This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

8.

a Fuisz Gabriella This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lázár Anett This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b

Antal Bernadett This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Török Krisztina This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c

Dr. Gondáné Pál Ildikó This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kökény Szilvia This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Elérhetőség

Utoljára módosítva: 2014. december 05. (péntek) 14:03

Béke Utcai Általános Iskola

 

Cím: 6722 Szeged, Béke utca 7-9.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 - 62 / 548 - 954

Fax: +36 - 62 / 548 - 955

 

OM azonosító: 029 637

 

 

Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 00:22

6722 Szeged, Béke utca 7-9.Béke Alapítvány

Adószám:

19083285-1-06

SZJA 1% rendelkező nyilatkozat letöltése

Közlemény a SZJA 1%-ának felhasználásáról

 

Közhasznúsági beszámolók

2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

 

A Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány 1991-ben alakult.
Kuratóriumának tagjai a mindenkori Szülői Munkaközösség tagjai.
Legfontosabb céljai a Béke Utcai Általános Iskolában felnövekvő nemzedékek nevelésében, oktatásában és képességfejlesztésében való közreműködés, hozzájárulás az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység anyagi feltételeinek javításához.
Az alapítvány aktív működési időszaka, egybeesik az iskolai tanévvel.
Évek óta két bevételi forrása van: a szülők és támogatók által befizetett jövedelemadó 1%-a, és a májusban megrendezett Családi Nap bevétele.
A 2004-es évtől az alapítvány vezetői a tantestület tagjaival közösen nyújtanak be pályázatokat különböző programok szervezésére, ezzel is színesítve a gyermekek iskolában töltött idejét.

Az alapítvány minden évben támogatja a következő programokat:

Bizonyos tanulmányi versenyek költségeit részben vagy egészben átvállalja.
Az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához segítséget nyújt. Ilyen februárban a farsang, májusban a Családi Nap.
Lehetőséget teremt a kiemelkedő tanulók jutalmazására (könyvjutalmak, a nyolcadik osztályosok között a Béke Díj odaítélése).
Minden évben Pedagógus nap alkalmából megköszöni az iskola dolgozóinak áldozatos munkáját egy műsorral egybekötött ünnepségen.
Működési költségek finanszírozása (banki kezelési költségek, könyvelői díj).
Az utóbbi években megvalósult terveink:

200 m2-es modern, famászókás játszóteret alakítottunk ki az iskola udvarán, ez volt a legnagyobb anyagi beruházásunk a 2004. évben.
Létrehoztunk és fenntartunk egy olyan iskolai büfét, amelyet a tanulók üzemeltetnek tanári felügyelet mellett. Az alapítvány segítette a különböző eszközök beszerzését (hűtők, mosdó, pultok, polcok). A büfé könyveléséhez szükséges anyagi feltételeket is biztosítjuk. Támogatjuk az ehhez kapcsolódó tantárgyi kísérletet, amelyben az iskola "technika - életvitel" tantárgy tananyagát kibővítve a tanulók gazdálkodási, vállalkozási ismereteket sajátítanak el, aminek alkalmazását a mindennapi életben, a büfé üzemeltetése közben gyakorolhatják.
Új portásfülke kialakításával az iskola biztonságának növelése a célunk.
Az iskolarádió technikai berendezéseinek felújítása.
Gyermek- és ifjúságvédelmi program beindítása, drogprevenciós képzés megszervezése és lebonyolítása a szülők és gyermekeik részére.
Az iskola táblaállományának felújítása (több lépcsőben).
Az iskolai tankonyha kialakítása.
Számítástechnikai eszközök beszerzése, műszaki állapotuk szinten tartása.
Az iskolával kapcsolatos praktikus tudnivalók kiadványának létrehozása
Az iskola honlapjának életre keltése.

 

BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY
6722 Szeged, Béke u. 7-9. • Adószám: 19083285-1-06

Kedves Béke Utcás Szülőtársak!

Először is köszönetet mondok a 2008. évi személyi jövedelemadók Önök által a Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány részére felajánlott 1%-ért, melynek összege 1.373.867 .- Ft volt.
Az Önök által biztosított összeget minden évben igyekszünk oly módon felhasználni, hogy az legteljesebb mértékben iskolánk és gyermekeink javát szolgálja.
Az Önök segítségével tudtuk bővíteni az iskola előtti kerékpártárolókat, új tornagyűrűt vásároltunk a tornaterembe, CD lejátszókat a nyelvtanuláshoz, beszereztük a napközis foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat, jó minőségű walkie-talkie-t vettünk a napközis nevelők és a porta könnyebb kommunikációjához. Hozzájárult az alapítvány néhány osztályterem felújításához, a lány tornász csapat tornamezeinek beszerzéséhez is, valamint a tanulók különböző tanulmányi- és sportversenyeken való részvételéhez.
A már hagyományos jégpályabérlés idén sem maradhat el, így 2010. január 29-én iskolánk tanulói 13.30-15.30 között ismét birtokukba vehetik a Városi Műjégpályát.
Amennyiben úgy gondolja, hogy adója 1%-val ebben az évben is az iskola alapítványát támogatja, úgy a személyi jövedelemadó 1%-ra vonatkozó felajánlás az alábbi rendelkező nyilatkozaton tehető meg, oly módon, hogy az önálló adóbevallást készítők saját anyagukba helyezzék bele az alábbi, kivágott nyilatkozatot tartalmazó borítékot, s azon legyen rajta nevük, lakcímük és adóazonosító jelük.
Akiknek adóbevallását a munkahelye készíti el, azok a borítékot oda adják le, mégpedig úgy, hogy az előző adatokon túl a leragasztási részen átnyúlóan, saját kezűleg írják alá a borítékot.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kérjük közös ügyünkhöz segítségüket.

Szeged, 2010. január 26.

Tisztelettel és köszönettel,
Sztáry Erika
Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány elnök

 

nonap

2018. március 24. szombat
Gábor, Karina, Miléna

Holnap
Irén, Írisz, Irina
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

matalent

NBT logo

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth