A márciusi forradalom hőseire emlékeztünk

Utoljára módosítva: 2017. március 16. (csütörtök) 09:00

 Mozgalmas műsorral készültek tanulóink

Képek az ünnepélyről

2017-03-10 Ünnepély

Az ünnepély videója

A Szeged Tv riportja a műsorról

 

Elérhetőség

Utoljára módosítva: 2014. december 05. (péntek) 14:03

Béke Utcai Általános Iskola

 

Cím: 6722 Szeged, Béke utca 7-9.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 - 62 / 548 - 954

Fax: +36 - 62 / 548 - 955

 

OM azonosító: 029 637

 

 

Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány

Utoljára módosítva: 2015. február 11. (szerda) 12:00

6722 Szeged, Béke utca 7-9.

Adószám:

19083285-1-06

SZJA 1% rendelkező nyilatkozat letöltése

Közlemény a SZJA 1%-ának felhasználásáról

2013-as közhasznúsági beszámoló

A Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány 1991-ben alakult.
Kuratóriumának tagjai a mindenkori Szülői Munkaközösség tagjai.
Legfontosabb céljai a Béke Utcai Általános Iskolában felnövekvő nemzedékek nevelésében, oktatásában és képességfejlesztésében való közreműködés, hozzájárulás az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység anyagi feltételeinek javításához.
Az alapítvány aktív működési időszaka, egybeesik az iskolai tanévvel.
Évek óta két bevételi forrása van: a szülők és támogatók által befizetett jövedelemadó 1%-a, és a májusban megrendezett Családi Nap bevétele.
A 2004-es évtől az alapítvány vezetői a tantestület tagjaival közösen nyújtanak be pályázatokat különböző programok szervezésére, ezzel is színesítve a gyermekek iskolában töltött idejét.

Az alapítvány minden évben támogatja a következő programokat:

Bizonyos tanulmányi versenyek költségeit részben vagy egészben átvállalja.
Az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához segítséget nyújt. Ilyen februárban a farsang, májusban a Családi Nap.
Lehetőséget teremt a kiemelkedő tanulók jutalmazására (könyvjutalmak, a nyolcadik osztályosok között a Béke Díj odaítélése).
Minden évben Pedagógus nap alkalmából megköszöni az iskola dolgozóinak áldozatos munkáját egy műsorral egybekötött ünnepségen.
Működési költségek finanszírozása (banki kezelési költségek, könyvelői díj).
Az utóbbi években megvalósult terveink:

200 m2-es modern, famászókás játszóteret alakítottunk ki az iskola udvarán, ez volt a legnagyobb anyagi beruházásunk a 2004. évben.
Létrehoztunk és fenntartunk egy olyan iskolai büfét, amelyet a tanulók üzemeltetnek tanári felügyelet mellett. Az alapítvány segítette a különböző eszközök beszerzését (hűtők, mosdó, pultok, polcok). A büfé könyveléséhez szükséges anyagi feltételeket is biztosítjuk. Támogatjuk az ehhez kapcsolódó tantárgyi kísérletet, amelyben az iskola "technika - életvitel" tantárgy tananyagát kibővítve a tanulók gazdálkodási, vállalkozási ismereteket sajátítanak el, aminek alkalmazását a mindennapi életben, a büfé üzemeltetése közben gyakorolhatják.
Új portásfülke kialakításával az iskola biztonságának növelése a célunk.
Az iskolarádió technikai berendezéseinek felújítása.
Gyermek- és ifjúságvédelmi program beindítása, drogprevenciós képzés megszervezése és lebonyolítása a szülők és gyermekeik részére.
Az iskola táblaállományának felújítása (több lépcsőben).
Az iskolai tankonyha kialakítása.
Számítástechnikai eszközök beszerzése, műszaki állapotuk szinten tartása.
Az iskolával kapcsolatos praktikus tudnivalók kiadványának létrehozása
Az iskola honlapjának életre keltése.

 

BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY
6722 Szeged, Béke u. 7-9. • Adószám: 19083285-1-06

Kedves Béke Utcás Szülőtársak!

Először is köszönetet mondok a 2008. évi személyi jövedelemadók Önök által a Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány részére felajánlott 1%-ért, melynek összege 1.373.867 .- Ft volt.
Az Önök által biztosított összeget minden évben igyekszünk oly módon felhasználni, hogy az legteljesebb mértékben iskolánk és gyermekeink javát szolgálja.
Az Önök segítségével tudtuk bővíteni az iskola előtti kerékpártárolókat, új tornagyűrűt vásároltunk a tornaterembe, CD lejátszókat a nyelvtanuláshoz, beszereztük a napközis foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat, jó minőségű walkie-talkie-t vettünk a napközis nevelők és a porta könnyebb kommunikációjához. Hozzájárult az alapítvány néhány osztályterem felújításához, a lány tornász csapat tornamezeinek beszerzéséhez is, valamint a tanulók különböző tanulmányi- és sportversenyeken való részvételéhez.
A már hagyományos jégpályabérlés idén sem maradhat el, így 2010. január 29-én iskolánk tanulói 13.30-15.30 között ismét birtokukba vehetik a Városi Műjégpályát.
Amennyiben úgy gondolja, hogy adója 1%-val ebben az évben is az iskola alapítványát támogatja, úgy a személyi jövedelemadó 1%-ra vonatkozó felajánlás az alábbi rendelkező nyilatkozaton tehető meg, oly módon, hogy az önálló adóbevallást készítők saját anyagukba helyezzék bele az alábbi, kivágott nyilatkozatot tartalmazó borítékot, s azon legyen rajta nevük, lakcímük és adóazonosító jelük.
Akiknek adóbevallását a munkahelye készíti el, azok a borítékot oda adják le, mégpedig úgy, hogy az előző adatokon túl a leragasztási részen átnyúlóan, saját kezűleg írják alá a borítékot.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kérjük közös ügyünkhöz segítségüket.

Szeged, 2010. január 26.

Tisztelettel és köszönettel,
Sztáry Erika
Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány elnök

 

A Béke Utcai Általános Iskola Szülői Szervezete

Utoljára módosítva: 2015. február 09. (hétfő) 10:52

Szülői munkaközösség
(2014/2015-es tanév)

A Szülői Szervezet választmányának elnöke: Sztáry Erika

1.a

Dr. Kovács Dobák Anita

Soós Márta

5.b

Váradi Zita

Antal Bernadett

1.b

Határ Zsuzsanna

Tóthné Bereczky Diána

5.c

Kökény Szilvia

Dr. Gondáné Pál Ildikó

2.a

Terhes Ágnes

Csanjavec Judit

6.a

Csizmaziáné Wilhelm Adél

Sztankovitsné Cseh Piroska

2.b

Békési Beatrix

Halász Katalin

6.b

Lovas Mária Ildikó

Mihalec Dóra

2.c

Duzmathné Csomor Magdolna

Lőrinczné Dr. Karai Krisztina

7.a

Pusztai Gábor

Takács Márta

3.a

Lőrinczné Dr. Karai Krisztina

Palotás Angéla

7.b

Molnár Anita

Paplogóné Ótott-Kovács Márta

3.b

Könnyéné Czövek Gabriella

Dr. Kocsis Mihály

7.c

Lókiné dr. Hajdú Zita

Nemesné Suhajda Anita

4.a

Huszár Ágnes

Bocsor Barbara

8.a

László Roland

Váradi Beatrix

4.b

Csonkáné Méreg Melinda

Büky Beáta

8.b

Koháné Dobó Ilona

Szerediné Rugási Éva

5.a

Lázár Anett

Kiss Márta Éva

8.c

Sztáry Erika

Varga Melinda

 

Tanári

Utoljára módosítva: 2017. május 24. (szerda) 12:43

Pedagógusaink a 2016-2017. tanévben

 

Elérhetők a +36/62/548-954 telefonszámon

 Név Szak, beosztás Elérhetőség
Mészáros Zsolt intézményvezető
biológia
(földrajz-filozófia-minőségfejlesztés)
 
Kántor Jánosné intézményvezető helyettes
magyar (történelem)
 
Jenei Marianna intézményvezető helyettes
tanító
 
Ács Eleonóra tanító
1.b osztályfőnök
 
Baczkó Andrea rajz-média (földrajz)
erkölcstan
5.b osztályfőnök
 
Balassa Istvánné tanító
3.a
osztályfőnök
 
Balogh Mónika utazó gyógypedagógus  
Baranyi Katalin tanító
4.c osztályfőnök
 
Dr. Berkó Gyuláné

iskolai könyvtáros
(magyar-orosz
)

 
Besenyei Edit biológia-kémia
7. c osztályfőnök
 
Bunfordné Csaba Krisztina GYED
(magyar)
 
Csikósné Monostori Erzsébet tanító  
Dencs Szilvia fejlesztő pedagógus
(tanító)
 
Dlusztus-Páble Erzsébet matematika (testnevelés)  
Farkas Katalin testnevelés
erkölcstan

7.a osztályfőnök
 
Farkasné Tóth Mariann tanító
4.b
osztályfőnök
 
Gregus Adrienn angol (magyar-orosz)  
Dr. Hegedűsné Gera Éva magyar-történelem
erkölcstan

 
Dr. Hodákné Becsey Marianna tanító
2.b
osztályfőnök
(nyelv- és beszédfejlesztő)
 

Horváthné Sáfrán Éva

német-történelem (orosz)
6.a osztályfőnök
tanulószoba

 
Katos Attila

informatika (kémia-technika)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kékes-Szabó Andrea

mesterképzéses okleveles technika

(biológia) erkölcstan
a diákönkormányzat segítő tanára
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kerekes Réka tanító
napközi, 4. csoport
 
Királyné Csengeri Ágnes angol-német
napközi, 8. csoport
Kisházi József
testnevelés  (földrajz)
tanulószoba
 
Kispéter Istvánné tanító
2.a
osztályfőnök
 
Kiss Melinda
német
tanulószoba
 
Kovácsné Koncz Éva ének-zene
(magyar-a multikulturális nevelés tanára) erkölcstan
az énekkar vezetője
8. b osztályfőnök
 
Lajkó Anita tanító
napközi, 1. csoport
 
Látó Angéla tanító (technika)
3.b
osztályfőnök
 
Linczer Jánosné angol
5.a osztályfőnök
 
Melega Jánosné matematika-kémia
reál munkaközösség vezetője
 
Mucsányiné Sajtos Gyöngyi (biológia-földrajz)
napközi  5. csoport
napközis munkaközösség vezetője
 
Pacz Béláné magyar-történelem-társadalom-
és állampolgári ismeretek
humán munkaközösség vezetője
 
Petrovszkiné
Bácskai Dóra Emese
tanító (gyógypedagógus)
4.a osztályfőnök
alsós munkaközösség vezetője
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Popovics Jánosné fejlesztő pedagógus
(magyar-orosz)
napközi,  3. csoport
 
Sáringer-Furák Andrea német
napközi 7. csport
 
Szabó Gáborné tanító
napközi, 2. csoport
 
Székely Olga testnevelés
6.b osztályfőnök
 
Tácsi-Reményfi Katalin matematika-földrajz
7.b osztályfőnök
 
Tóth Beatrix szerb  
Tóthné Hevesi Katalin matematika-fizika
8.a osztályfőnök
osztályfőnöki munkaközösség vezetője
 
Varga Sára tanító
napközi, 3. csoport
 
Varga Valéria tanító
1.a osztáylfőnök
 
Vásárhelyiné Dani Marianna tanító
napközi, 4. csoport
 
Vidács Tünde magyar – német  
Zrínyi Katalin szomatopedagógus
utazó gyógypedagógus
 
Zsadányi Zsuzsanna iskolapszichológus  Facebook
 

vakacio

2017. augusztus 18. péntek
Ilona, Ilka

Holnap
Huba
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth