Ezt ne mulaszd el átolvasni!

Utoljára módosítva: 2016. szeptember 02. (péntek) 11:19

 

Még év elején felhívjuk a figyelmet

 

A MULASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEIcselleng

1. igazolatlan óra, a szülő értesítését vonja maga után!

10. igazolatlan óra, a kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat (ismételt) értesítése válik esedékessé!

30. igazolatlan óra, az általános szabálysértési hatóság és a gyermekjóléti szolgálat ismételt (harmadszori) értesítése is bekövetkezik!

A 30 igazolatlan óra szabálysértésnek minősül, ezért a szabálysértési hatóság pénzbírságot ró ki a szülőre, és minden iskolai dokumentumba bekerül a következő záradék: „A tanuló ismételt, … óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem.”

50. igazolatlan óra, a jegyző és a kormányhivatal ismételt értesítésére kerül sor, „haladéktalanul”!

A jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (ha addig még nem történt meg), és fél évre véglegesen megvonja az iskoláztatási támogatást (családi pótlékot), amit csak akkor kapnak vissza a szülők, ha a tanuló a felülvizsgálati időszak fél évében nem mulaszt igazolatlanul.

 

Segítség a diákigazolvány igényléshez

Utoljára módosítva: 2016. szeptember 16. (péntek) 08:57

Az igénylés menete

EDIG

 

 

Alapdokumentumok

Utoljára módosítva: 2018. február 21. (szerda) 08:13
 

Letölthető dokumentumok

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 04. (hétfő) 22:38

Kikérő a tanulók iskolából való távolmaradásához

Kérelem a 16 óraig tartó benntartózkodás alóli mentesítésre

Kérelem a mindennapos testnevelés törvény által biztosított 2 órája alóli mentesítésre

Kikérő az iskolai tanítási óráról/az iskola által szervezett foglalkozás alól

Átmeneti segély:

Átmeneti segély kérelem - nyomtatvány

Tájékoztató az átmeneti segélyhez

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás:

Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatást igénylő lap

Tájékoztató az étkezési térítési díj támogatáshoz

Nyilatkozat a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

Lakbértámogatás:

Lakbértámogatás igénylése

Tájékoztató a lakbértámogatáshoz

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

Méltányos közgyógyellátás:

Kérelem közgyógyellátás megállapítására

Tájékoztató a közgyógyellátás megállapításához

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

Normatív lakásfenntartási támogatás:

Kérelem a normatí lakásfenntartási támogatás megállapítására

Tájékoztató a normatív lakásfenntartás tomágatás megállapításához

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megálapításához és felülvizsgálatához

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

 

Beiratkozáshoz:

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról

Nyilatkozat az erkölcstan, hit- és erkölcstan választásáról

 

 

Továbbtanulási statisztika

Utoljára módosítva: 2013. szeptember 08. (vasárnap) 13:02
 

1 / 2 oldal

nonap

2018. március 24. szombat
Gábor, Karina, Miléna

Holnap
Irén, Írisz, Irina
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

matalent

NBT logo

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth