Jövő iskolája

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 27. (szerda) 11:49

NBT logo

Jövő iskolája a Béke utcában
bűnmegelőzési modellprojekt
megvalósítása

A Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének 2017 júniusában benyújtott „Jövő iskolája a Béke utcában” című egyedi támogatási kérelme alapján támogatást nyert bűnmegelőzési projekt megvalósítására.

A támogatás összege:                            7.700.000 Ft

A támogatás intenzitása:                         100%

A projekt megvalósulásának időszaka:     2017.07.01 – 2018.01.31.

A Béke Utcai Általános Iskolát támogató civil szervezetként aktív szerepet kívánunk betölteni az intézménybe járó tanulók és családjuk védelme érdekében. A projekt keretében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakmai ajánlásait valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia prioritásait és intézkedéseit figyelembe véve, olyan program kidolgozására és bevezetésére vállalkozunk, amelynek segítségével újszerű köntösbe bújhat az iskola nevelési-oktatási tevékenysége.

A projekt során megvalósuló bűnmegelőzési tevékenységek:

Bűnmegelőzés az iskolában - akkreditált pedagógus továbbképzés

2017.08.29-31. között „Bűnmegelőzés az iskolában” című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen vettek részt osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok, valamint az iskolapszichológus. A képzést a Bűnmegelőzési Központ valósította meg, melynek segítségével a résztvevők elméleti és gyakorlati szinten egyaránt naprakészek lettek a témában, megismerték a Prevenciós médiatár tartalmát, és mintát kaptak annak használatához, hogy hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek átadásához, oktatásához.

Családi nap a Béke utcában:

2017.09.16-án, szombaton, hagyományainkhoz híven családi napot tartottunk. Idén a rendezvény egyben a projekt nyitórendezvénye, valamint alapítványunk fennállásának 25 éves évfordulójának ünnepe volt. A délután kezdődő program során 13 és 14 óra között sajtótájékoztató keretében bemutattuk a projektet, 14 és 20 óra között pedig zenés, sportos, táncos, kézműves és egyéb színes programokkal vártuk a családokat és az érdeklődőket.

Kültéri kondipark kialakítása

Tanévnyitónkra elkészült udvarunkon a szabadtéri kondipark. A beruházásnak köszönhetően 4 új sporteszközzel bővültünk. Célunk volt, hogy hasznos, szabadidő eltöltésére alkalmas modern közösségi teret hozzunk létre, amely fejleszti a szociális kompetenciákat és egyéni készségeket, formálja az önbecsülést és a társas kapcsolatokat.

Xbox Kinect beszerzése szabadidős sportolási célokra

2017 októberétől

Az Xbox Kinect beszerzésével célunk, hogy úgy csempésszünk mozgást az életükbe, hogy közben kedvenc szabadidős tevékenységüket végzik. A közös játékélmények hatnak a társas kapcsolataikra, pedagógusi irányítás mellett fejlődik a szocializációjuk.

Kerámia-mánia: kerámiakészítő műhely és szakkör

2017 októberétől

A szakkör célja, hogy az alapoktól tanítsa meg a kerámiatechnikákat - különböző kultúrák érintésével - az ősi marokedénytől a szoborkészítésig. Ugyanakkor a rajz és művészettörténeti órákhoz is szervesen kapcsolódjon, kiegészítve az ott bemutatott témákat. Az alkotásnak ez a formája elmélyültséget és kifinomultságot feltételez, ezért hatékony módszernek tartjuk arra, hogy a gyerekek kikapcsolják magukat a hétköznapok nehézségeiből, értelmes elfoglaltságot találjanak az iskolai órák után.

Fűzd magad az ékszered! - gyöngyfűző klub

2017 októberétől

Ez a foglalkozás szintén elmélyült munkát, koncentrációt igényel, az önálló alkotás eredménye pedig, amikor a gyerekek már hordják a saját maguk által készített ékszereket, önbizalmat ad. A közvetlenebb ismeretség elősegíti, hogy a későbbiekben a diákok vagy a szülők nagyobb bizalommal forduljanak a pedagógusokhoz problémáik megoldása ügyében.

Táncház: út a harmóniához

2017 októberétől

A táncot mint módszert szeretnénk bevezetni, hiszen fejleszti a gyermekek képességeit (ön- és társadalomismeretet, együttműködést, mozgáskoordinációt, fantáziát, viselkedést). Egyszerre jelent tehetséggondozást és fejlődést. A tánc által a társas kapcsolatok elmélyülnek, az elfogadás is könnyebbé válik.

Drámapedagógiai szakkör

2017 októberétől

A foglalkozás célja a művészet nyelvén megszólítani a gyerekeket, illetve teret adni nekik, hogy a drámajátékok során kifejezhessék önmagukat, felszínre hozva értékeiket, önbizalmukat, szociális érzékenységüket. Kiemelt cél a deviáns magatartású vagy hátrányos helyzetű tanulóink bevonása a foglalkozásokba.

Állandó kiállítás rendezése

2017 októberétől

A paravánok az iskolai közösségi szemléletformálásnak a hatékony eszközei lesznek, melyek által mind egymásnak, mind pedig a nyilvánosságnak prezentálni tudjuk a projekt eredményeit: az egyéni és a csoportos sikereket, s nemcsak a projekt időszakában, hanem a fenntartási időszakban is. A tanulók, a pedagógusok alkotásai mellett a szülők munkájának bemutatására is lehetőséget adunk.

Nézz és láss! - filmklub

2017 októberétől

A filmek vetítése során a fokozatosság elvét igyekszünk követni, mely szerint könnyedebb filmeken keresztül próbáljuk a diákokkal elsajátíttatni azokat a szempontokat, amelyek a film mondanivalójának megfejtésében segítenek. Ezen kívül a kulturált véleménynyilvánítás tanítása valamint a vitakészség fejlesztése is a könnyedebb filmek során valósítható meg.

Könyvtár(s) olvasóklub

2017 októberétől

A könyvállomány bővítésével a sport, a művészet és a játék témakörei mellett a természettudományok, az alkalmazott tudományok, a földrajz és a történelem ismereteinek irányába szeretnénk terelni a diákok érdeklődését. Alsó tagozatos tanulóink különösen fogékonyak az olvasásra. A könyvtár fejlesztésével és a még gyakoribb könyvtárhasználati programok tartásával szeretnénk jó szokásaikat rögzíteni.

 

tavasz

2018. április 21. szombat
Konrád

Holnap
Csilla, Noémi
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

matalent

NBT logo

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth